Werk

Bent u werkloos, heeft u moeite om werk te vinden en zoekt u ondersteuning? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Werkloos zonder uitkering

  Bent u werkloos, maar ontvangt u geen (gemeentelijke) uitkering? Dan kunt u vaak wel gebruik maken van bepaalde re-integratieinstrumenten.

 • Werk zoeken

  Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat u lange tijd niet heeft gewerkt doordat u voor uw kinderen heeft gezorgd of ziek bent geweest. U kunt ook verschillende problemen tegelijk hebben waardoor werk zoeken moeilijk gaat. Wij kunnen u helpen om weer te gaan werken, en werk te vinden dat bij u past.

 • Werken met een arbeidsbeperking

  Wilt u aan het werk, maar heeft u een arbeidsbeperking? Dan kunt u hulp krijgen bij het vinden van werk en bij het werk zelf.

 • Re-integratie

  Als u uw baan verliest, is het soms moeilijk om (geschikt) ander werk te vinden. Toch is het belangrijk om zo snel mogelijk te re-integreren. De gemeente kan u hierbij helpen.

 • Doelgroepregister

  U staat in het doelgroepregister als u onder de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord 2013 valt. Werkgevers kunnen dit register raadplegen.

 • Loonkostensubsidie

  Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen. De loonkostensubsidie die een werkgever van de gemeente krijgt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde van de werknemer wordt vastgesteld door een loonwaardemeting.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Veel mensen zijn als vrijwilliger actief in hun omgeving, bijvoorbeeld bij de sportclub, muziekvereniging of ouderenwerk. Vrijwilligerswerk is goed om nieuwe ervaringen en nieuwe mensen te leren kennen. Het is plezierig en dankbaar om te doen. De gemeente ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk.

 • Leren en werken

  Bent u bezig met een leerwerktraject, maar lukt het niet om dit zonder ondersteuning af te ronden? Dan kan de gemeente u hierbij helpen.

 • Bijbaantjes en vakantiewerk

  Jongeren willen graag wat bijverdienen om zo hun mobiele telefoon of computergames te kunnen betalen. Dat mag vanaf 13 jaar in de vorm van een bijbaantje of vakantiewerk.

 • Taaleis in de bijstand

  Voor mensen die het Nederlands niet goed begrijpen, is het lastig om mee te doen in Nederland. Als u de taal wel goed kent, kunt u bijvoorbeeld makkelijker betaald werk vinden.