Doelgroepregister

U staat in het doelgroepregister als u onder de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord 2013 valt. Werkgevers kunnen dit register raadplegen.

Het doel van deze banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. In het jaar 2026 moeten dat in totaal 125.000 banen zijn. Het UWV beheert het doelgroepregister.

Voorwaarden

U komt in het doelgroepregister te staan als u:

  • in de Wajong zit en kunt werken,
  • een WSW-indicatie heeft,
  • een WIW-baan heeft,
  • een ID-baan heeft,
  • onder de Participatiewet valt en het UWV heeft vastgesteld dat u niet 100% van het wettelijk minimumloon kunt verdienen, of
  • zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

Kosten

De ondersteuning volgens het doelgroepregister is gratis.

Bijzonderheden

Als u in het doelgroepregister zit, zet de gemeente zich in voor uw werkaanvaarding. U moet hier wel volledig aan meewerken. Dit betekent dat u zich naar vermogen moet inspannen voor het aanvaarden van passend werk.

Neem voor ondersteuning contact met ons op

Kan op de volgende manieren:

  • Loop binnen: Sportlaan 2, 8181 EA Heerde
  • Bel naar 0578 - 69 94 99. 
  • Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.

De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning voor u van toepassing is.

Voor u en de gemeente is het belangrijk dat u snel aan het werk komt. De gemeente ondersteunt u bij het vinden van passend werk en heeft contact met werkgevers in de omgeving.

Meer informatie