Leren en werken

Bent u bezig met een leerwerktraject, maar lukt het niet om dit zonder ondersteuning af te ronden? Dan kan de gemeente u hierbij helpen.

De gemeente wil via ‘Leren en werken’ de aansluiting tussen school en werk verbeteren en op die manier schooluitval voorkomen.

Voorwaarden

  • U bent 16 of 17 jaar en nog leerplichtig of
  • U bent tussen 18 en 27 jaar en heeft nog geen startkwalificatie behaald.

Neem voor ondersteuning contact met ons op

Dat kan op de volgende manieren:

  • Loop binnen: Sportlaan 2, 8181 EA Heerde.
  • Bel naar 0578 - 69 94 99. 
  • Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.

De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning u nodig heeft.

De ondersteuning voor een leerwerktraject is gratis.