Werk zoeken

Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat u lange tijd niet heeft gewerkt doordat u voor uw kinderen heeft gezorgd of ziek bent geweest. U kunt ook verschillende problemen tegelijk hebben waardoor werk zoeken moeilijk gaat. Wij kunnen u helpen om weer te gaan werken, en werk te vinden dat bij u past.

Van uitkering naar werk

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd? Wij helpen u bij het opnieuw vinden en aanvaarden van betaald werk. Dit doen wij samen met Werkleerbedrijf Lucrato. Uw persoonlijke trajectplan staat hierbij centraal en is gericht op uw ontwikkeling. 

Geen uitkering en werk

Bent u werkloos, maar ontvangt u geen (gemeentelijke) uitkering? Dan kunt u alsnog ondersteuning krijgen bij het zoeken en vinden van werk. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U bent werkloos
  • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV
  • U bent voor minimaal 12 uur per week beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Contact opnemen

Kan op de volgende manieren:

•    Loop binnen: Sportlaan 2, 8181 EA Heerde.
•    Bel naar 0578 - 69 94 99. 
•    Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.

De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning voor u van toepassing is.

De ondersteuning is gratis.