Re-integratie

Als u uw baan verliest, is het soms moeilijk om (geschikt) ander werk te vinden. Toch is het belangrijk om zo snel mogelijk te re-integreren. De gemeente kan u hierbij helpen.

Krijgt u een uitkering volgens de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en kunt u werken? Dan moet u zo snel mogelijk weer aan de slag (re-integreren naar werk).

Voorwaarden

 • U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u:
  • kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures,
  • zich inschrijven bij uitzendbureaus,
  • in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken,
  • zich inschrijven bij het UWV Werkbedrijf,
  • reageren op vacatures.
 • U moet bewijzen van uw sollicitaties bewaren en meenemen als de gemeente daarom vraagt.
 • U maakt het vinden van werk niet moeilijker en u doet uw best bij sollicitaties.
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden om te werken.
 • U werkt mee aan een plan van aanpak om uw kansen op werk te verbeteren;
 • U neemt aangeboden werk aan.

U kunt alleen bij dringende redenen en op individuele gronden tijdelijk een vrijstelling van (een deel van) deze verplichtingen krijgen.

Bijzonderheden

U moet, voor zover u kunt, meewerken aan het aanvaarden van werk. Doet u dit niet of onvoldoende, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Een aanvraag doen is niet nodig

Als u een uitkering aanvraagt dan is re-integratie hier automatisch een onderdeel van.