Informatie

Wilt u meer informatie? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen.

 • Wat is de Wmo?

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet, bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 • De procedure

  Wilt u ondersteuning van de gemeente? Dit begint altijd met een melding. Als uw vraag niet direct beantwoord kan worden, heeft u een gesprek met een gesprekvoerder Wmo.

 • Begrippen

  Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen veel verschillende termen voorbij. Hier vindt u een uitleg van een aantal van deze begrippen.

 • Beleid en verordeningen

  Op www.heerde.nl vindt u een verzameling van beleidsregels en verordening voor het sociaal domein (zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen).

 • Bezwaar, beroep of klacht

  Als u het niet eens bent met een besluit, beslissing of behandeling kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken, beroep instellen of een klacht indienen.

 • Over deze website