Onderwijs en opvang

Heeft u vragen over onderwijs of opvang voor uw kind? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Kinderopvang

  De kinderopvang is een plek waar uw kind kan spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Dat kan bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (2-4 jaar). Of bij een gastouder thuis.

 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  Heeft uw kind moeite met taal of met rekenen? Bij kinderopvanglocatie KOM Kinderopvang en op de basisschool oefent uw kind met spelletjes, boekjes en andere activiteiten. Speciaal opgeleide juffen en meesters helpen uw kind. Dit heet voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

 • Leerplicht: kansen voor alle kinderen en jongeren

  Kinderen hebben recht op onderwijs. Op school krijgen ze de kennis en de hulpmiddelen om zich te ontwikkelen naar (meer) zelfstandigheid. Daarom moeten alle kinderen tussen 5 en 16 jaar naar school. Dit heet leerplicht.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

 • Studietoeslag

  Een studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een structurele medische beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen. Met deze studietoeslag stimuleren we studenten een diploma te behalen en zo de kans op een baan te vergroten.

 • #Opladers

  Het is voor jonge gezinnen makkelijk om even uit balans te raken. We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Daarom willen we bouwen aan een krachtig netwerk om ze heen.