Werkloos zonder uitkering

Bent u werkloos, maar ontvangt u geen (gemeentelijke) uitkering? Dan kunt u vaak wel gebruik maken van bepaalde re-integratieinstrumenten.

Wij kunnen u ondersteunen en adviseren over de re-integratieinstrumenten die u kunt gebruiken.

Voorwaarden

  • U bent werkloos.
  • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV.
  • U bent voor minimaal 12 uur per week beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Is er binnen uw huishouden iemand met een inkomen van minimaal de bijstandsnorm? Dan ondersteunt de gemeente u alleen met informatie en advies.

Contact opnemen

Kan op de volgende manieren:

•    Loop binnen: Sportlaan 2, 8181 EA Heerde.
•    Bel naar 0578 - 69 94 99. 
•    Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.

De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning voor u van toepassing is.

De ondersteuning is gratis voor u als niet-uitkeringsgerechtigde.

Meer informatie