Groei en ontwikkeling

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Stip Jeugd en Gezin

  Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u daarvoor terecht bij Stip Jeugd en Gezin.

 • Ondersteuning en hulp bij opvoeding

  Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u daarvoor terecht bij Stip Jeugd en Gezin.

 • Gezinscoaching

  De gezinscoaches van Stip Jeugd en Gezin luisteren naar u en ondersteunen u bij wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld om weer controle te krijgen over het leven van uzelf en uw gezin.

 • Consultatiebureau

  Op het consultatiebureau van Vérian werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Zij volgen de groei en ontwikkeling van uw kind, vanaf de geboorte tot uw kind 4 jaar is.

 • Jeugdgezondheidszorg GGD

  In de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen kinderen en hun ouders met vragen terecht bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen ook zelfstandig contact opnemen met de GGD.

 • Maatje voor jongeren

  Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. 'ED’ staat voor: ervaringsdeskundigen. In team ED zitten vrijwilligers die te maken hebben gehad met een onveilige thuissituatie, verslaving, misbruik, prostitutie, of mensenhandel.

 • LHBTQI+

  De gemeente Heerde zet zich in voor een inclusieve samenleving, waar elke inwoner zich veilig en thuis voelt. Voor inwoners die een andere seksuele voorkeur of genderidentiteit hebben (LHBTQI+) is dat niet altijd gemakkelijk.

 • Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  Alle kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, kunnen gebruikmaken van een vertrouwenspersoon. Dat staat in de Jeugdwet.

 • Sociaal werk

  Het sociaal werk is met een aantal sociaal werkers actief in de gemeente Heerde. De sociaal werkers helpen en begeleiden u bij de problemen in het leven, Daar waar u zelf niet meer uitkomt, of waar uw omgeving niet (meer) mee kan helpen.

 • Alle kinderen laten meedoen (kindpakket)

  Wij willen met het Kindpakket gezinnen ondersteunen, zodat meedoen voor alle kinderen mogelijk is.

 • Bijbaantjes en vakantiewerk

  Jongeren willen graag wat bijverdienen om zo hun mobiele telefoon, kleding of games te kunnen betalen. Ze mogen vanaf 13 jaar een bijbaantje hebben of vakantiewerk doen.

 • Ontwikkeling van uw kind

  Uw kind ontwikkelt zich op 3 gebieden: lichamelijk, sociaal-emotioneel en verstandelijk. Sociaal-emotionele ontwikkelingen gaan over gevoelens en de persoonlijkheid van uw kind. En hoe uw kind omgaat met andere mensen. Deze 3 ontwikkelingen horen bij elkaar. Elk kind ontwikkelt zich anders.

 • Relatieproblemen en kinderen

  Relatieproblemen hebben veel invloed hebben op u en uw kind(eren). Als u uit elkaar gaat, zijn de gevolgen groot. Alle gezinsleden komen in een rouwproces terecht en reageren ieder op hun eigen manier. Kinderen voelen zich vaak boos, verdrietig en soms ook schuldig aan de scheiding. Of ze hebben het gevoel dat ze goed moeten zorgen voor hun ouders.

 • KIES4Kids

  KIES4Kids is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (groep 4 tot en met 8) die een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat Kies4Kids kinderen kan helpen bij het verwerken van de scheiding en het versterken van de communicatie met hun ouders.

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor uzelf, maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kunt u een beroep doen op Veilig Thuis.

 • Jongerenwerk

  Informatie over jongerencentrum Het Honk in Heerde, het jongerencentrum in Wapenveld en onze jongerenwerkers.

 • #Opladers

  Het is voor jonge gezinnen makkelijk om even uit balans te raken. We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Daarom willen we bouwen aan een krachtig netwerk om ze heen.

 • MQ Scan

  Kinderen die goed kunnen bewegen hebben meer plezier in sport en bewegen en blijven dit ook langer doen. Dit is belangrijk omdat sport en bewegen bijdraagt aan een langer en gezonder leven. Een MQ Scan meet hoe goed kinderen kunnen bewegen.