Loonkostensubsidie

Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen. De loonkostensubsidie die een werkgever van de gemeente krijgt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde van de werknemer wordt vastgesteld door een loonwaardemeting.

Voorbeeld: uw werknemer heeft een loonwaarde van 70%. De loonkostensubsidie is dan 30% van het wettelijk minimumloon.

De eerste 6 maanden van het dienstverband krijgt u een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit heet forfaitaire loonkostensubsidie. Daarna stelt een loonwaarde-expert de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek. U ontvangt dan loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Het maximum is 70% van het minimumloon.

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een loonkostensubsidie:

  • Uw werknemer woont in de gemeente Heerde.
  • U vraagt de subsidie uiterlijk binnen 3 maanden na het begin van het dienstverband aan.
  • Uw werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal 6 maanden.
  • Uw werknemer is opgenomen in het landelijk doelgroepregister, of wij hebben met u afgesproken dat uw werknemer de praktijkroute volgt.

Kosten

Een loonkostensubsidie aanvragen is gratis.

Aanvraag

Voor verdere informatie en/of het aanvragen van een loonkostensubsidie kunt u contact opnemen met Werkleerbedrijf Lucrato

Handige link