Werken met een arbeidsbeperking

Wilt u aan het werk, maar heeft u een arbeidsbeperking? Dan kunt u hulp krijgen bij het vinden van werk en bij het werk zelf.

U heeft een arbeidsbeperking als u bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of verstandelijke beperking:

  • Moeite heeft met het vinden of houden van werk, of 
  • Hulp nodig heeft die u niet kunt krijgen in een gewoon bedrijf, of
  • Niet kunt werken.

Kunt u door uw beperking niet het minimumloon verdienen?

De regering en werkgevers hebben een afspraak gemaakt over meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Misschien krijgt u een indicatie banenafspraak. Dit is een verklaring die u kunt krijgen:

  • Als de gemeente u helpt of heeft geholpen om aan het werk te gaan, of
  • Als u het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), of de entree-opleiding in het mbo volgt of hebt gevolgd.

Met een indicatie banenafspraak komt u in het doelgroepregister van het UWV. U hebt dan meer kans op werk. 

U kunt voor de indicatie banenafspraak zelf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV. 

U kunt ook contact met ons opnemen voor informatie en advies en hulp bij een aanvraag.

Heeft u veel ondersteuning nodig, of een aangepaste werkplek?

En kunt u niet in een gewoon bedrijf werken? Dan kunt u misschien beschut werk krijgen. Dan krijgt u veel hulp op de werkplek. En u krijgt ook salaris.

Wilt u meer weten of beschut werk aanvragen?

Neem dan contact met ons op voor een gesprek. Dat kan op de volgende manieren:

•    Loop binnen: Sportlaan 2, 8181 EA Heerde.
•    Bel naar 0578 - 69 94 99. 
•    Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.

Eerst kunt u verschillende soorten werk uitproberen. Wilt u daarna graag beschut werk krijgen? Dan doen we samen met u een aanvraag voor beschut werk bij het UWV.

Meer informatie 

•    www.uwv.nl
•    Participatiewet (artikel 10b en verder)