Mantelzorg en vrijwilligerswerk

 • Mantelzorg

  Zorgt u voor uw partner, kind of vriend(in) die ziek of gehandicapt is? Dan bent u een mantelzorger. De gemeente biedt ondersteuning voor mantelzorgers die het zwaar hebben.

 • Mantelzorgwoning

  Een mantelzorgwoning is een woonvoorziening in of bij uw huis. De woning is bedoeld voor degene die u verzorgt (de zorgvrager). U (als mantelzorger) kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont de zorgvrager in het bijbehorende huis.

 • Mantelzorg en werk

  Combineert u de zorg voor een naaste met een baan? Dan bent u niet de enige. Wist u dat 1 op de 4 werknemers dit doet? Dat is een pittige klus.

 • Mantelzorg door een jongere

  De term ‘jonge mantelzorgers’ gebruiken we voor mantelzorgers van 4 tot en met 24 jaar. Heb jij een broertje of zusje met een beperking, een opa met dementie, een vader of moeder met psychische problemen? Je bent niet de enige.

 • Waardering voor mantelzorgers

  Met het mantelzorgcompliment laten de gemeenteraad en het college van B&W zien dat ze waardering hebben voor onze mantelzorgers. Zij stellen daarom 1x per jaar een bedrag van € 100,- beschikbaar voor mantelzorgers vanaf 18 jaar.

 • Nieuwsbrief mantelzorg

  Met een nieuwsbrief informeren wij u over onderwerpen die te maken hebben met mantelzorg.

 • Verzekering

  De gemeente Heerde heeft een verzekering voor vrijwilligers. Ook mantelzorgers kunnen gebruikmaken van die verzekering. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

 • Vrijwillig Heerde

  Vrijwillig Heerde is de plek voor vrijwilligerswerk in en rond de gemeente Heerde. Kijk naar vrijwilligersvacatures of sluit aan bij de vrijwilligerspool.

 • Vrijwilligersacademie

  De Vrijwilligersacademie organiseert workshops en bijeenkomsten voor alle vrijwilligers die actief zijn in gemeente Epe, Heerde en Hattem. De Vrijwilligersacademie is een samenwerking tussen de vrijwilligersplatforms uit gemeente Heerde en Hattem en EpeDoet! uit Epe.

 • Vrijwilligerswerk en bijstand

  Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Veel mensen zijn als vrijwilliger actief in hun omgeving, bijvoorbeeld bij de sportclub, muziekvereniging of ouderenwerk.

 • Vrijwilligersprijs

  De gemeente Heerde reikt jaarlijks een vrijwilligersprijs uit aan een individuele vrijwilliger en sinds 2023 ook aan een groep vrijwilligers (organisatie, vereniging of initiatief). Aan een jongere onder de 18 wordt een pluim uitgereikt.