Bijstand

Heeft u onvoldoende geld om van te leven en heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u een bijstandsuitkering krijgen.

 • Bijstandsuitkering

  Als u geen inkomen of vermogen heeft om de noodzakelijke kosten te betalen, kunt u een uitkering voor levensonderhoud (bijstand) aanvragen.

 • Voorschot bijstandsuitkering

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft u vanaf 4 weken na uw aanvraag recht op een voorschot.

 • Bijstand en wijzigingen

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te melden als er iets wijzigt in uw situatie. Het gaat om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw (recht op) uitkering of arbeidsinschakeling.

 • Bijstand en vakantie

  Als u een bijstandsuitkering heeft, mag u een aantal weken per jaar op vakantie of naar het buitenland om een andere reden. U moet dit melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor inwonende gezinsleden.

 • Bijstand en vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Veel mensen zijn als vrijwilliger actief in hun omgeving, bijvoorbeeld bij de sportclub, muziekvereniging of ouderenwerk.

 • Bijstand voor jongeren

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan heeft u pas recht op een bijstandsuitkering als u heeft gezocht naar werk of een (vervolg)opleiding.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Als zelfstandige kunt u in financiële problemen komen die het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 biedt dan uitkomst.