Voorschot bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft u vanaf 4 weken na uw aanvraag recht op een voorschot. 

Bij de aanvraag van uw bijstandsuitkering moet u dan wel alle gegevens aan ons hebben doorgegeven. 

Een voorschot moet u terugbetalen. Meestal verrekenen wij het voorschot met uw eerste bijstandsuitkering. 

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op bijstand.