Bijstand voor zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u in financiële problemen komen die het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt dan uitkomst.

De Bbz-uitkering is een periodieke aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Daarbij telt een andere uitkering ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.

In sommige gevallen kunt een bedrijfskapitaal krijgen. Het hangt mede van uw vermogen af of dit een lening of een gift is. Met het bedrijfskapitaal kunt u investeren in uw bedrijf.

Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden:

Een aanvraag indienen is gratis

Let op: een periodieke Bbz-uitkering voor levensonderhoud krijgt u als renteloze lening. U moet deze lening terugbetalen als u dat financieel kunt. Een rentedragende lening voor een bedrijfskapitaal moet u altijd terugbetalen.

Een aanvraag doen

De gemeente heeft de uitvoering van de Bbz 2004 uitbesteed aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen (Rbz). U moet uw uitkeringsaanvraag daarom indienen bij het Rbz. Het Rbz is een onderdeel van de gemeente Zwolle.

Ga naar Rbz Zwolle

Handige links