Bijstand en vakantie

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt moet u melden wanneer u op vakantie gaat. Ook voor inwonende gezinsleden moet dit gemeld worden.

Voorwaarden

 • U moet de vakantie uiterlijk 4 weken van tevoren melden.
 • U mag in totaal 4 weken (28 dagen) per jaar op vakantie.
 • Hoe lang u naar het buitenland mag hangt af van uw leeftijd: 
  • bent u jonger dan 65 jaar, dan mag u maximaal 4 weken (28 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland. Deze 4 weken mogen niet aansluiten op de 4 weken in het volgende kalenderjaar. U mag dus niet in december 4 weken weggaan en aansluitend in januari nog eens 4 weken. 
  • bent u 65 jaar of ouder en heeft u bijstand als aanvulling op de AOW? Dan mag u maximaal 13 weken (91 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland.
 • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar;
 • U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek;
 • Wordt u ziek tijdens uw vakantie:
  • in Nederland? U moet dit zelf melden bij de gemeente. Meestal wordt uw uitkering dan niet beëindigd.
  • in het buitenland? Dan wordt uw uitkering na 4 weken beëindigd. Bij terugkeer in Nederland moet u een verklaring van een arts overleggen. Hieruit moet blijken dat u niet in staat was om eerder terug te reizen naar Nederland. U ontvangt geen uitkering over de periode dat u langer weg was dan 4 weken. Wel kunt u door een verklaring van een arts mogelijk een maatregel op uw uitkering voorkomen. Heeft u toestemming gekregen om 13 weken op vakantie te gaan, dan wordt de uitkering uiteraard beëindigd na 13 weken: 
 • Volgt u een re-integratietraject? Overleg dan ruim op tijd met uw contactpersoon van de gemeente of Werkleerbedrijf Lucrato, wanneer u op vakantie wil. Als deze akkoord zijn met uw vakantie, doet u een melding.

U kunt uw melding online doen

Verblijf buiten de gemeente melden  Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Let op: heeft u een partner? Dan moet hij/zij tijdens deze aanvraag ook inloggen met de eigen DigiD-inlogcode. De melding wordt dan door u verstuurd, maar geldt voor u allebei.

Wilt u uw melding niet online doen? Download dan formulier Verblijf buiten de gemeente melden (pdf, 200Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
 • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Meer informatie