Bijstandsuitkering

Als u geen inkomen of vermogen heeft om uw rekeningen en boodschappen te kunnen betalen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen. U moet dus zo snel mogelijk weer zelf een inkomen hebben.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Let op: bent u jonger dan 27 jaar? Ga dan naar Bijstand voor jongeren.
  • U woont rechtmatig in Nederland en staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U heeft een verblijfsstatus waarmee u een bijstandsuitkering kunt aanvragen (indien van toepassing).
  • Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger zijn dan bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet.
  • U zit niet in de gevangenis.
  • U kunt geen andere uitkering of andere middelen krijgen.

Een aanvraag doen

Kan met het volgende formulier:

Bijstandsuitkering aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Na uw digitale aanvraag ontvangt u een oproep van de gemeente voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijkt de gemeente samen met u naar manieren om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Als het mogelijk is, moet u hiervan gebruik maken.

Kunt u (nog) niet werken en heeft u daarom niet genoeg geld om van te leven? Dan gaat de gemeente verder met de uitkeringsaanvraag. Hiervoor maakt u een nieuwe afspraak met een inkomensconsulent, die daarna uw aanvraag afhandelt.

De gespreksvoerder Werk en Werkleerbedrijf Lucrato begeleidt u bij uw activiteiten voor het vinden van betaald werk.

Heeft u een bijstandsuitkering en ontvangt u een gift?

Dan mag u vanaf 2022 de gift houden. Er zijn wel voorwaarden. Zo moet de gift een geldbedrag zijn dat u vrij kunt besteden. In totaal mag dit niet meer zijn dan € 1.200,- per jaar. Ook moet u de gift opgeven aan de gemeente. 

Meer informatie vindt u in de beleidsregel ‘Giften schadevergoedingen en geldleningen voor levensonderhoud'.

Handige links