Verplaatsen met een vervoermiddel

Heeft u moeite met lopen, gaat fietsen niet meer of kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u zich misschien verplaatsen met een vervoermiddel.

Wat is een vervoermiddel?

Vervoer kent vele vormen. Als u slecht ter been bent kunt u het misschien niet meer zelf organiseren of binnen uw sociale netwerk oplossen. Er zijn diverse mogelijkheden om hierbij te helpen. 

Als u door ziekte of handicap belemmerd bent in uw dagelijks functioneren, kan de gemeente u helpen bij het vervoer. Dit geldt als u geen gebruik kunt maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling. 

PlusOV

Als u niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u met PlusOV reizen. Met PlusOV kunt u regionaal reizen tegen een tarief wat gelijk is aan het normale openbaar vervoer. U heeft dan wel een indicatie van de gemeente nodig. 

Vervoermiddel als maatwerkvoorziening

Er zijn veel soorten individuele vervoermiddelen. Denk aan: een scootmobiel of een fiets met trapondersteuning. Wanneer er geen gebruikelijke of algemene voorziening voor u is, dan komt u in aanmerking voor een vervoermiddel via de gemeente. Dat noemen we een maatwerkvoorziening Wmo.

U betaalt voor de maatwerkvoorziening een eigen bijdrage

Ik heb een hulpvraag. En nu?

Doe een melding bij Stip. Dat kan met het volgende formulier:

Melden hulpvraag Wmo Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u uw melding niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 233Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

  • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
  • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Wat gebeurt er na uw melding?

U heeft eerst een gesprek met een Wmo-consulent. Als uit dit gesprek blijkt dat uw eigen mogelijkheden of hulp van uw sociale omgeving en andere organisaties niet voldoende zijn, kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

Overig vervoer

Ook andere instanties kunnen u misschien een oplossing bieden. Bijvoorbeeld voor:

  • Vervoer van en naar uw werk. Informeer hierover bij uw werkgever of uitkeringsinstantie (UWV).
  • Vervoer van uw kind van en naar school. Dit heet leerlingenvervoer.
  • Vervoer naar medische instellingen. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie