Eigen bijdrage in de zorg

Voor maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Dit noemen we het abonnementstarief.

Belangrijk voor u om te weten:

  • De eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • U betaalt per kalendermaand aan het CAK. 

Het bedrag van € 20,60 is voor:

  • Hulp in het huishouden als maatwerkvoorziening.
  • Hulp in het huishouden via de algemene voorziening schoon en leefbaar huis.
  • Begeleiding.
  • Hulpmiddelen en voorzieningen.
  • Ondersteuning van de mantelzorg.
  • Dagbesteding.

Meer weten?

Heeft u vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt? Neem dan contact op met Stip.

Heeft u vragen over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK.