Zin of pgb

Wat is het verschil tussen zin en pgb? U leest het op deze pagina.

Zin betekent zorg in natura. Deze voorziening krijgt u op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.  Deze hulp ontvangt u  in de vorm van zorg in natura. Er is dan een aanbieder of leverancier die de hulp of ondersteuning bij u levert. 

Pgb betekent persoons gebonden budget. In sommige gevallen kan een voorziening op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning in een geldbedrag worden toegekend. Hier zijn wel regels aan verbonden: 

  • U vult een pgb plan (Wmo en Jeugd) in.
  • U moet de redenen aangeven waarom u de zorg in pgb wilt ontvangen.
  • U moet aangeven wie het pgb voor u beheert als u dat zelf niet doet.
  • U moet achteraf kunnen laten zien waar u het geld aan heeft uitgegeven.
  • U moet een zorgovereenkomst opstellen met de zorgbieder die u begeleiding geeft.
  • U moet deze overeenkomst en de declaraties regelen via de SVB (Sociale verzekeringsbank).

Tips

Lees deze informatie goed door. Daarna kunt u bepalen of u een pgb wilt aanvragen