Hulp bij het invullen van formulieren

U kunt van het formulierenteam hulp krijgen bij het invullen van formulieren of het lezen van lastige brieven.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Vragen over toeslagen.
  • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
  • Minimaregelingen, zoals het aanvragen van de energietoeslag.
  • Het overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

U bent ook welkom als u moeite heeft met uw geldzaken of het lastig vindt om telefonisch contact te leggen met instanties.

Heeft u hulp nodig van het formulierenteam?

Maak dan een afspraak. Dat kan op de volgende manieren:

Het formulierenteam maakt afspraken voor dinsdagavond, locatie Stip in Heerde.