Waardering voor mantelzorgers

Met het mantelzorgcompliment laten de gemeenteraad en het college van B&W zien dat ze waardering hebben voor onze mantelzorgers. Zij stellen daarom 1x per jaar een bedrag van € 100,- beschikbaar voor mantelzorgers vanaf 18 jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Per zorgvrager kan 1 mantelzorger worden voorgedragen;
  • De zorgvrager moet in de gemeente Heerde wonen. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen.
  • Per kalenderjaar kan 1 mantelzorgcompliment per mantelzorger worden aangevraagd;
  • De mantelzorger verleent gemiddeld voor minstens 8 uur per week en minimaal 3 maanden zorg aan de zorgvrager;
  • Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling;
  • De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
  • De voordrager stemt ermee in dat de informatie op het ‘Voordrachtformulier mantelzorgcompliment gemeente Heerde’ wordt geregistreerd bij de gemeente Heerde en overgedragen wordt aan het gemeentelijk mantelzorgsteunpunt.

U kunt het mantelzorgcompliment online aanvragen

Dit kan met het volgende formulier:

Mantelzorgcompliment 2024 aanvragen

Voor jonge mantelzorgers van 4 tot en met 17 jaar kunt u het mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers aanvragen. Dit kan van 22 april tot en met 21 mei 2024.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen?

Neem dan gerust contact op met Stip. Bekijk de contactgegevens onderaan deze pagina.

Aanvragen kan van 1 januari tot en met 31 december

U kunt per kalenderjaar 1 mantelzorgcompliment aanvragen. Het is de bedoeling dat u, als zorgvrager of professional, het formulier samen met de mantelzorger invult.

Houd gegevens als het Burgerservicenummer en het IBAN (bankrekeningnummer) van de mantelzorger bij de hand. Een IBAN bestaat uit de volgende reeks letters en cijfers: landcode (2 letters) - 2 controle cijfers - bankcode - rekeningnummer. Voorbeeld: NL05RABO0123123400. Heeft u een rekening bij de Rabobank en begint uw rekeningnummer met een 0? Let dan op het verschil tussen de letter O van RABO en het cijfer 0 van uw rekeningnummer.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een digitale ontvangstbevestiging na het versturen van uw aanvraag. Neem contact met Stip op als u dit niet tijdig ontvangt. Binnen 8 weken ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? 

Neem dan contact op met mantelzorgsteunpunt via Stip. Dit kan op de volgende manieren:

Ook vindt u informatie bij www.mantelzorg.nl, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.