Mantelzorg

Zorgt u voor uw partner, kind of vriend(in) die ziek of gehandicapt is? Dan bent u een mantelzorger. De gemeente biedt ondersteuning voor mantelzorgers die het zwaar hebben.

U bent mantelzorger als u onbetaald intensieve en langdurige zorg levert aan iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft. Vaak is dit een familielid, een goede buur of een vriend(in).

Meestal zijn het zorgtaken die dagelijks terugkomen, zoals huishoudelijk werk, begeleiding of verzorging en verpleging. U geeft zorg die meer is dan in een normale situatie waarin geen ziekte of handicap speelt en misschien vindt u het vanzelfsprekend dat u deze zorg geeft aan uw naaste.

Mantelzorg kan vaak zwaar zijn, zeker als u daarnaast ook een baan heeft. De gemeente vindt het belangrijk om u als mantelzorger te ondersteunen en biedt daarom verschillende vormen van ondersteuning aan:

  • Preventieve ondersteuning. Stip-vrijwilligerswerk organiseert regelmatig activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. Stip-vrijwilligerswerk zet zich ook in voor jonge mantelzorgers, omdat kinderen ook mantelzorger kunnen zijn.
  • Directe ondersteuning. De gemeente kijkt samen met u naar mogelijkheden om u te ondersteunen als u overbelast raakt als mantelzorger. U kunt bijvoorbeeld begeleiding of respijtzorg krijgen.

Mantelzorgcompliment

Met het mantelzorgcompliment laten de gemeenteraad en het college van B&W zien dat ze waardering hebben voor onze mantelzorgers. Zij stellen daarom 1x per jaar een bedrag van € 100,- beschikbaar voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. U kunt het mantelzorgcompliment het hele jaar door aanvragen.

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? 

Neem dan contact op met Stip-mantelzorgondersteuning. Dat kan op de volgende manieren:

Handige links