Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een woonvoorziening in of bij uw huis. De woning is bedoeld voor degene die u verzorgt (de zorgvrager). U (als mantelzorger) kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont de zorgvrager in het bijbehorende huis. De mantelzorgwoning mag daarvoor gebruikt worden zo lang als de mantelzorgrelatie duurt. In een mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen. 

Uitgebreide informatie over mantelzorg of een mantelzorgwoning vindt u via de volgende links:

Is de mantelzorg in uw huis?

U gaat wonen in een huis om mantelzorg te verlenen, dan heeft u daar niet direct een vergunning voor nodig. U moet zich wel inschrijven bij de gemeente. Vraag bij de gemeente na of dit ook voor u financiële gevolgen heeft.

Is de mantelzorg bij uw huis?

Dan geldt de volgende informatie over een vergunningaanvraag.

Vergunningvrij aanpassen of bouwen?

In sommige gevallen kan huisvesting die te maken heeft met mantelzorg vergunningvrij zijn:

 • Als mantelzorg plaatsvindt in een bestaande woning; 
 • Als mantelzorg plaatsvindt in een bestaand bouwwerk dat bij uw woning staat.

Daarnaast is het soms mogelijk om in het achtererfgebied bij een woning een (tijdelijke) mantelzorgwoning te bouwen of te plaatsen.

U kunt in het Omgevingsloket controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn.

Meer informatie en contact

Neem voor vragen over vergunningen en bouwen, contact op met de afdeling Vergunningen van de gemeente Heerde. Dat kan op de volgende manieren:

Neem voor vragen over zorg en ondersteuning contact op met Stip. Dat kan op de volgende manieren:

Veel gestelde vragen

 • Moet ik aantonen dat ik een mantelzorger ben?
  • De gemeente kan u vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie dat er (medische) behoefte is aan langdurige zorg door de mantelzorger.
 • Krijgt de mantelzorgwoning een eigen adres en huisnummer?
  • Als een mantelzorgwoning een zelfstandige woning is met een eigen toegang die van binnen en buiten afsluitbaar is, dan krijgt de mantelzorgwoning een eigen adres en huisnummer. Dat betekent dat alle kosten die iemand heeft die zelfstandig woont, zoals rioolbelasting, ook voor die woning gelden.
 • Krijg ik financiële ondersteuning van de gemeente voor de mantelzorgwoning?
  • Een mantelzorgwoning wordt doorgaans niet vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt een melding doen voor een maatwerkvoorziening Wmo voor een aanpassing aan uw woning. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Stip.
 • Vormen de zorgvrager en de mantelzorger 1 huishouden, zodat dat gevolgen heeft voor mijn uitkering?
  • Dat kan. Vraag dat na bij uw consulent inkomen.
 • Stijgt de waarde van mijn woning door de mantelzorgwoning?
  • Een tijdelijke mantelzorgwoning kan worden aangemerkt als onroerend goed. Dit kan dus gevolgen hebben voor de WOZ-waarde van de woning waardoor u meer moet gaan betalen aan belastingen.