Begrippen

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen veel verschillende termen voorbij. Hier vindt u een uitleg van een aantal van deze begrippen.

 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen

  Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar. U kunt hierbij denken aan een fiets met lage instap, een mengkraan met één hendel of wandbeugels. Ook een wasdroger of magnetron vallen hier onder.

 • Eigen bijdrage in de zorg

  Voor maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Dit noemen we het abonnementstarief.

 • Gebruikelijke zorg

  Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten elkaar geven. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het eten en drinken, wassen, aankleden en schoonmaken.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg regelt het verblijf in een instelling, maar ook zorg thuis. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis of een woonvorm voor gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt.

 • Zin of pgb

  Wat is het verschil tussen zin en pgb? U leest het op deze pagina.