Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet, bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Soms is hulp nodig. Bijvoorbeeld bij wonen, vervoer of zorgen voor een ander. De gemeente kan u hierbij ondersteunen.

Algemene voorziening en maatwerkvoorziening

De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en een algemene voorziening. 

Een algemene voorziening is voor iedereen toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een uitgebreid onderzoek naar u of uw situatie. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Denk hierbij aan persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Voor een maatwerkvoorziening zijn strengere voorwaarden.

U betaalt voor maatwerkvoorzieningen of een algemene voorziening een eigen bijdrage.

Handige links