Beleid en verordeningen

Op www.heerde.nl vindt u een verzameling van beleidsregels en verordening voor het sociaal domein (zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen).