Ioaw-uitkering

Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan kunt u in sommige gevallen een uitkering voor levensonderhoud krijgen. De uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau als u na afloop van een WW- of WGA-uitkering niet voldoende inkomen meer heeft. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent geboren vóór 1 januari 1965.
  • U woont rechtmatig in Nederland en staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U heeft te weinig inkomen om van te leven. Hiervoor telt het inkomen van uw partner ook mee, maar van uw kinderen niet.

Daarnaast voldoet u aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd. U kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e jaar recht gekregen op een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt, omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent minder dan 80% arbeidsongeschikt en u had op 28 december 2005 een Ioaw-uitkering.

Bijzonderheden

Inkomsten van u en uw eventuele partner worden verrekend met de uitkering.

Een aanvraag doen

Kan met het volgende formulier:

Bijstandsuitkering aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Na uw aanvraag ontvangt u een oproep voor een intakegesprek

Tijdens dit gesprek kijkt de gemeente samen met u naar manieren om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Als het mogelijk is, moet u hiervan gebruik maken.

Kunt u (nog) niet werken en heeft u daarom niet genoeg geld om van te leven? Dan gaat de gemeente verder met de uitkeringsaanvraag. Hiervoor maakt u een nieuwe afspraak met een inkomensconsulent.

De gespreksvoerder Werk begeleidt u bij het vinden van betaald werk.