Voorschot Ioaw-uitkering

Als u een Ioaw-uitkering aanvraagt, heeft u vanaf 4 weken na uw aanvraag recht op een voorschot.

Bij uw aanvraag van de Ioaw-uitkering moet u dan wel alle gegevens aan ons hebben doorgegeven.

Een voorschot moet u terugbetalen. Meestal verrekenen wij het voorschot met uw eerste Ioaw-uitkering. 

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een Ioaw-uitkering.