Kostendelersnorm

Als er mensen bij u in huis wonen dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze mensen noemen we kostendelers. Bij kostendelers geldt er een speciale regeling voor een bijstandsuitkering, namelijk de kostendelersnorm. Door de kostendelersnorm wordt een bijstandsuitkering lager.

Voor wie geldt de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm geldt als u 21 jaar of ouder bent, een bijstandsuitkering heeft en uw woning deelt met huisgenoten van 27 jaar of ouder. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal inwonende kinderen van 27 jaar of ouder, een (groot)ouder of inwonende nicht. Ook huisgenoten die geen familie van u zijn, tellen mee. 

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer huisgenoten van 27 jaar of ouder er zijn, hoe lager de uitkering per persoon is. Bent u alleenstaand? Dan is de uitkering 70% van het minimumloon. Wonen er naast u nog 3 andere volwassenen in dezelfde woning? Bij 4 personen is de uitkering dan 40% van het minimumloon (per persoon). Het schema hieronder laat dit zien.

Huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm
1 persoon 70% 70%
2 personen 50% 100%
3 personen 43,3% 130%
4 personen 40% 160%
5 personen 38% 190%

Hoewel de tabel boven stopt bij 5 personen, geldt de kostendelersnorm ook voor huishoudens met nog meer personen.

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm

Wie tellen niet mee?

  • Jongeren tot 27 jaar.
  • De persoon met wie u een gezamenlijke huishouding heeft, als er geen anderen in de woning wonen.
  • De commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont.
  • Kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen).
  • Studenten die studiefinanciering ontvangen.
  • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Inkomsten en vermogen huisgenoten

Woont u samen met huisgenoten en geldt de kostendelersnorm voor u? Dan tellen de inkomsten en het vermogen van uw huisgenoten niet mee voor uw recht op bijstand. 

Bent u gehuwd en woont u samen met uw partner? Of heeft u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en vermogen van diegene wel mee voor het recht op bijstand.

Meer informatie