Kinderopvang

De kinderopvang is een plek waar uw kind kan spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Dat kan bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (2-4 jaar). Of bij een gastouder thuis.

De omgeving van een kinderopvang is veilig en goed. De begeleidsters of gastouder helpen uw kind om te spelen en te leren. Bijvoorbeeld met de poppen in de poppenhoek, de blokken, de auto’s of een boekje lezen of kijken.

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

  • Dagopvang voor kinderen tussen de 6 weken en 4 jaar, die nog niet naar de basisschool gaan.
  • Buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen.
  • Gastouderopvang (GO) waar kinderen thuis (bij de gastouder) worden opgevangen.

Wanneer kan mijn kind naar een kinderopvang?

Uw kind kan vanaf ongeveer 6 weken tot 4 jaar naar een kinderopvang.

Peuterspeelzalen zijn er voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. Peuterspeelzalen zijn een aantal uren per dag open en bieden voor alle kinderen 2 vaste ochtenden of middagen aan. Wilt u uw kind meerdere ochtenden of middagen naar de peuterspeelzaal brengen? Neem dan contact op met de locatie.

Kinderdagverblijven zijn vaak de hele dag open. U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak uw kind naar het kinderdagverblijf brengt.

Wilt u uw kind naar een gastouder brengen? U maakt dan zelf afspraken met de gastouder over hoe vaak uw kind verblijft.

Welke kinderopvanglocaties zijn er in de gemeente Heerde?

U vindt de ingeschreven organisaties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dan weet u zeker of de locatie ook voldoet aan alle regels. 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. 

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

U kunt ook een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Dan ziet u de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.

Betrokken bij de ontwikkeling van uw kind

Voor de ontwikkeling van uw kind is het goed als u weet wat er allemaal gebeurt bij de kinderopvanglocatie. Bij het brengen en halen van uw kind kunt u dat vragen aan de begeleiders. 

Ook zijn er allerlei activiteiten voor u als ouder/verzorger. Bijvoorbeeld ouderavonden en koffiebijeenkomsten. 

Extra ondersteuning voor uw kind

Alle kinderopvanglocaties hebben aandacht voor een goede ontwikkeling van uw kind. Soms is het nodig om nog wat extra aandacht te geven. Bijvoorbeeld als uw kind praten moeilijk vindt. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In de gemeente Heerde biedt KOM Kinderopvang deze ondersteuning aan. 

Om VVE te krijgen, heeft uw kind een verwijzing nodig van het consultatiebureau van Vérian