Leerplicht: kansen voor alle kinderen en jongeren

Kinderen hebben recht op onderwijs. Op school krijgen ze de kennis en de hulpmiddelen om zich te ontwikkelen naar (meer) zelfstandigheid. Daarom moeten alle kinderen tussen 5 en 16 jaar naar school. Dit heet leerplicht. 

Met een diploma staan jongeren veel sterker

Een diploma hebben is belangrijk bij het vinden en het blijven houden van werk. En om mee te doen met de samenleving. Daarom bestaat er voor jongeren tot en met 18 jaar de kwalificatieplicht. Dat betekent dat zij een diploma moeten halen op niveau mbo-2, mbo-3, mbo-4, havo of vwo. 

De leerplichtambtenaar zoekt naar een passende oplossing

Gaat uw kind niet naar school? Dan heeft uw kind minder kansen om zich te ontwikkelen. Dat willen we niet. Daarom gaat de leerplichtambtenaar met u in gesprek. Samen met u kijkt de leerplichtambtenaar waarom uw kind niet naar school gaat. Ook maakt de leerplichtambtenaar afspraken met u, zodat uw kind weer naar school gaat. 

Er kan iets spelen waardoor uw kind spijbelt. Uw kind heeft bijvoorbeeld faalangst of uw kind wordt gepest. Soms spelen er problemen thuis. Samen met u en uw kind kijkt de leerplichtambtenaar of er extra ondersteuning nodig is.

Het is niet mogelijk om buiten schoolvakanties op vakantie te gaan

De schoolvakanties zijn er om even uit te rusten. Gaat u buiten de schoolvakanties weg, dan is uw kind zonder goede reden afwezig. Dit heet luxe verzuim. U kunt dan een boete krijgen. 

Samenwerken om verzuim en schooluitval te voorkomen

Wij werken in de regio Zwolle samen met gemeenten, scholen en bedrijven om jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar school om een diploma op minimaal mbo-2 te halen. Of naar een passende plek waar een jongere zich verder kan ontwikkelen. Of naar een passende baan. Centraal staan de talenten van de jongere. Kijk voor meer informatie op Lerenwerktwel.nl

Contact opnemen met de leerplichtambtenaar

Kan op de volgende manieren:

Handige link