Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Heeft uw kind moeite met taal of met rekenen? Bij kinderopvanglocatie KOM Kinderopvang en op de basisschool oefent uw kind met spelletjes, boekjes en andere activiteiten. Speciaal opgeleide juffen en meesters helpen uw kind. Dit heet voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

VVE is voor kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar die extra aandacht nodig hebben

Sommigen kinderen vinden taal of rekenen lastig. Of vinden het omgaan met andere kinderen lastig. Door VVE leren kinderen om te spelen en leren ze om met andere kinderen om te gaan. VVE helpt om kansen van kinderen op de basisschool te vergroten.

Extra aandacht bij KOM Kinderopvang als uw kind tussen de 2,5 tot 4 jaar is

Alle kinderopvanglocaties hebben aandacht voor een goede ontwikkeling van uw kind. Soms is het nodig om nog wat extra aandacht te geven. Dit heet: voorschoolse educatie. In de gemeente Heerde biedt KOM Kinderopvang deze ondersteuning aan. De VVE-aanbieder werkt met de methode Piramide.

Ook extra aandacht in groep 1 en 2 van de basisschool

Uw kind kan na de voorschoolse educatie bij KOM Kinderopvang extra ondersteuning krijgen in groep 1 en 2 van de basisschool. Dit heet: vroegschoolse educatie. Er vindt altijd een goede overdracht plaats als uw kind naar de basisschool gaat.

Betrokken bij de ontwikkeling van uw kind

Het is belangrijk dat u ook zelf betrokken bent bij de VVE. U helpt de ontwikkeling van uw kind door:

  • Uw kind te brengen en weer op te halen bij de kinderopvanglocatie;
  • Mee te doen met de kring of speciale activiteiten bij de kinderopvanglocatie;
  • Elke dag uw kind 15 minuten voor te lezen;
  • Samen liedjes te zingen en veel te praten;
  • Oefeningen van de kinderopvang thuis te doen aan de hand van de oudermap;
  • Zelf de Nederlandse taal te leren;
  • Naar de bibliotheek te gaan met uw kind.

Uw kind heeft een verwijzing nodig van het consultatiebureau

De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van consultatiebureau geeft een indicatie af. Met deze indicatie mag uw kind 16 uur per week (4 dagdelen) naar de VVE-aanbieder. 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen. Anders loopt u kinderopvangtoeslag mis. 

U kunt ook een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Dan ziet u de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.

Handige links