Studietoeslag

Een studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een ziekte of beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen. Met deze studietoeslag stimuleren we studenten een diploma te behalen en zo de kans op een baan te vergroten.

Voorwaarden

U kunt de studietoeslag aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 15 jaar of ouder en woont in de gemeente Heerde.
 • U heeft recht op studiefinanciering (WSF 2000) of de tegemoetkoming scholieren (WTOS) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Er is vastgesteld dat u door een structurele medische beperking niet kunt werken naast uw studie. U kunt dit aantonen op verschillende manieren:
  • Een verklaring opname doelgroepenregister (UWV).
  • Een verklaring van een deskundige over uw beperkingen waaruit blijkt dat u door een structurele medische beperking niet kunt werken naast uw opleiding. 
   Beschikt u niet over een verklaring van een deskundige, maar denkt u dat u wel in aanmerking komt voor de studietoeslag? Dien dan wel een aanvraag in. Wij zullen een medisch onderzoek aanvragen bij een externe deskundige. Afhankelijk van het advies kan de studietoeslag aan u worden toegekend. 

Wat is de hoogte van de studietoeslag?

In de tabel hieronder staat wat de hoogte van de studietoeslag is (per 1 januari 2024). 

Leeftijd Bedrag per maand
21 en ouder € 352,80
20 € 282,23
19 € 211,67
18 € 176,40
17 € 139,35
16 € 121,71
15 € 105,84

De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van uw studie. 

Stagevergoeding

Ontvang je stagevergoeding, dan mag je de eerste € 211,67 per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken. Bijvoorbeeld: Je ontvangt een stagevergoeding van € 250,-. Dat betekent dat er € 38,33 wordt verrekend met de studietoeslag. 

Welke bewijsstukken moet u aanleveren?

 • Kopie legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of geldige verblijfstitel)
 • Kopie bewijsstuk studiefinanciering of de tegemoetkoming scholieren (DUO)
 • Kopie van uw laatste bankafschrift of kopie van uw bankpas waarop de studietoeslag betaald moet worden. 
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat u door een structurele medische beperking niet kunt werken naast uw studie.

Studietoeslag aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Studietoeslag aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u de toeslag niet online aanvragen? Download en print dan het formulier Studietoeslag aanvragen (pdf, 375Kb). Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
 • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Als er onduidelijkheden zijn en/of bewijsstukken ontbreken, neemt een medewerker van Stip contact met u op.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? 

Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Wanneer ontvangt u een beslissing?

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Geef veranderingen in uw situatie direct door

Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van uw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in uw studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfelt u of het nodig is? Geef een verandering dan toch door. Zo voorkomt u dat u te veel studietoeslag krijgt, dat u de studietoeslag moet terugbetalen of dat u een boete krijgt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Loop binnen: Sportlaan 2, 8181 EA Heerde.
 • Bel naar 0578 - 69 94 99. 
 • Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.