Bijbaantjes en vakantiewerk

Jongeren willen graag wat bijverdienen om zo hun mobiele telefoon, kleding of games te kunnen betalen. Ze mogen vanaf 13 jaar een bijbaantje hebben of vakantiewerk doen.

Een bijbaantje is werk dat een jongere voor langere tijd uitvoert

Uw kind moet een contract of arbeidsovereenkomst met een werkgever hebben. In dit contract, dat voor bepaalde of onbepaalde tijd kan gelden, staat onder andere:

  • Of het werk tijdelijk is (bepaald) of zonder einddatum is (onbepaald).
  • Wat uw kind verdient.
  • Hoeveel uren uw kind moet werken.
  • Wanneer uw kind start bij de werkgever.
  • Wanneer uw kind het werk moet opzeggen (opzegtermijn), als uw kind wil stoppen.

Vakantiewerk is tijdelijk werk dat niet langer dan 6 weken duurt

Uw kind krijgt dan een contract voor bepaalde tijd.

Hoeveel mag uw kind werken?

Is uw kind jonger dan 13 jaar? Dan mag uw kind niet werken. Uw kind mag wel thuis klusjes doen. Bijvoorbeeld stofzuigen, koken, de auto wassen, grasmaaien of de hond van de buren uitlaten. Geef uw kind daar een beetje geld voor. Klusjes doen helpt uw kind zelfstandig te worden.

Jongeren van 13, 14 en 15 jaar mogen maximaal 12 uur per week werken. Er zijn regels voor werken op schooldagen en in de weekenden. 

Voor jongeren vanaf 16 jaar zijn deze regels minder streng. Voor jongeren vanaf 18 jaar gelden de algemene arbeidsregels, volgens de cao. Bijna elke type werk (sector), zoals horeca, heeft een cao. In de cao staan gezamenlijke afspraken over het werken in een sector.

Uw kind kan geld terugkrijgen via de Belastingdienst

Als uw kind werkt, dan moet hij of zij ook belasting betalen over het loon via de werkgever. Jongeren betalen vaak meer belasting over hun loon dan uiteindelijk hoeft. In veel gevallen kan uw kind het jaar erna geld terugkrijgen via de Belastingdienst

Als uw kind werkt, dan verandert mogelijk uw kinderbijslag

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Jongeren tussen de 15 en 20 jaar hebben recht op een minimumloon

Jongeren verdienen een minimaal brutoloon (bruto minimumjeugdloon). Dat is het loon zonder aftrek van belastingen. Hoe ouder uw kind is, hoe meer uw kind verdient. Kijk op de website van het UWV voor meer informatie.

Hoeveel mag uw kind bijverdienen?

Dat hangt af van:

  • Hoe oud uw kind is.
  • Of uw kind nog thuis woont.
  • Of uw kind studeert en studiefinanciering (beurs, lening of ov-chipkaart) krijgt.

Thuiswonende kinderen mogen onbeperkt geld verdienen. Dit is sinds 1 januari 2020. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Werkt uw kind en krijgt uw kind ook studiefinanciering?

Uw kind moet dan mogelijk een deel van de studiefinanciering terugbetalen. Dit hangt af van:

  • De opleiding: mbo, hbo of universiteit, en 
  • De manier van vergoeding: lening of basisbeurs

Hoeveel uw kind mag bijverdienen, leest u op de website van DUO

Handige links