Ondersteuning en hulp bij opvoeding

Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u daarvoor terecht bij Stip Jeugd en Gezin.

Stip Jeugd en Gezin is er voor opvoeders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. Verschillende organisaties werken in Stip Jeugd en Gezin. Zij vormen 1 team. U kunt bij Stip Jeugd en Gezin terecht voor:

De medewerkers van Stip Jeugd en Gezin luisteren naar u en ondersteunen u bij wat u nodig heeft.

Neem contact op met Stip Jeugd en Gezin

Heeft u een hulpvraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Komt u er niet uit, ook niet met uw netwerk? Neem dan contact op Stip Jeugd en Gezin. Dat kan met het volgende formulier.

Melden hulpvraag Jeugd en Gezin Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u uw hulpvraag niet online melden? Download dan het meldformulier (pdf, 138Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

  • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
  • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

U maakt samen een gezinsplan

Met een medewerker van Stip Jeugd en Gezin. In het gezinsplan staat wat u kunt doen en wat uw gezinsleden kunnen doen. En wie van familie, vrienden en buren kunnen helpen om uw situatie te verbeteren. Met elkaar voert u het plan uit.

Vergeet niet het gezinsplan door te nemen voor uw afspraak

Zo bent u goed voorbereid voor het gesprek.

Zorgt de uitvoering van het plan niet voor verbetering van uw situatie?

Dan kan de medewerker verwijzen naar een individuele voorziening.

Uw kind krijgt alleen een individuele voorziening als het niet anders kan

De medewerker kijkt altijd eerst of ondersteuning bij het dagelijkse leven (ambulante hulp) voldoende is. Zo niet, dan kan uw kind een individuele voorziening krijgen. 

Uw kind heeft dan specialistische hulp nodig. De GZ-psycholoog binnen Stip Jeugd en Gezin, de huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist kan uw kind doorverwijzen naar een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld voor Jeugd-GGZ of zorg met verblijf.

De medewerker van Stip Jeugd en Gezin neemt dit op in het gezinsplan.