Beschermd wonen

Heeft u psychiatrische of psychosociale problemen en kunt u niet zelfstandig wonen? Dan is beschermd wonen een mogelijkheid.

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen biedt onderdak en begeleiding als u niet zelfstandig kunt wonen. U heeft psychiatrische of psychosociale problemen waardoor u dat niet kunt. U woont in een veilige en beschermde omgeving met 24 uur per dag toezicht.

Het doel van beschermd wonen is om bewoners te begeleiden naar (meer) zelfstandigheid en te laten meedoen in de samenleving. Berschermd wonen is een Wmo-voorziening.

In een beschermde woonvorm is er meestal 24 uur per dag iemand aanwezig voor het begeleiden van dagelijkse dingen zoals:

  • Dagbesteding.
  • Schoonmaken.
  • Onderhouden van sociale contacten.
  • Het doen van de administratie.

Wat zijn de kosten?

Het gesprek met een gespreksvoerder Wmo van Stip en de (eventuele) hulp van een cliëntondersteuner is gratis. 

U betaalt wel een eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Ik heb een hulpvraag. En nu?

Doe een melding bij Stip. Dat kan met het volgende formulier:

Melden hulpvraag Wmo Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u uw melding niet online doen? Download dan het meldformulier (pdf, 233Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

  • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
  • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening

Dit betekent dat wij samen met u bekijken welke ondersteuning voor u het beste is. De gespreksvoerder Wmo gaat met u in gesprek en maakt samen met u een ondersteuningsplan.