Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg regelt het verblijf in een instelling, maar ook zorg thuis. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis of een woonvorm voor gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt.

Wanneer geldt Wlz?

De zorg en ondersteuning die u misschien nodig heeft, begint vaak bij uw gemeente, bijvoorbeeld als u hulp in de huishouding of dagbesteding krijgt. Deze ondersteuning wordt geleverd en betaald vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).  Hiervoor kunt u terecht bij Stip.

Er kan echter een moment komen dat u meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan de gemeente en/of zorgverzekeraar kunnen en mogen leveren. Als dat zo is, dan kunt u de zorg en ondersteuning betaald krijgen uit de Wet langdurige zorg.

Hoe kunt u deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ.  Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
  • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Doe ook de Wlz-check.

Hulp bij Wlz vragen

Bij een overgang naar de Wlz kan er veel op u afkomen. Ook al kunt u thuis blijven wonen, veranderen er veel dingen. Wilt u daarover in gesprek? Dan kunt u een beroep doen op Adviespunt Zorgbelang. Zij hebben kennis van zaken als het gaat om de vraag wie het beste uw zorg en ondersteuning kan leveren, uw gemeente of het zorgkantoor Zilveren Kruis. Kijk op de website

Wilt u contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang? Bel dan naar 088 - 92 94 074 of stuur een e-mail naar sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl.

Wist u?

  • Dat u met een Wlz-indicatie gewoon thuis kunt wonen;
  • Dat u met een Wlz-indicatie zelf thuis de zorg kunt regelen zoals u dat zelf het liefste wilt;
  • Dat het met een Wlz-indicatie mogelijk is om dezelfde zorgverleners te houden;
  • Dat voor de Wlz-zorg een andere eigen bijdrage gevraagd wordt;
  • Dat u voor al uw vragen over Wlz gratis terecht kunt bij Zorgbelang.