Persoonsgebonden budget

Als u een maatwerkvoorziening via de gemeente krijgt, kunt u hierbij kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van de zorg die u nodig hebt. Met een PGB regelt u zelf de zorg. U kiest zelf een of meerdere zorgaanbieder(s) en koopt de zorg in. U doet ook zelf de administratie. U houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.

Voorwaarden

Voor een persoonsgebonden budget gelden deze voorwaarden:

  • U moet aantonen dat u het PGB kunt beheren.
  • U moet het PGB besteden aan het doel waarvoor het bestemd is.
  • U moet zelf een administratie bijhouden en verantwoording afleggen.

Persoonlijk plan

Als u een persoonsgebonden budget wilt aanvragen, moet u een persoonlijk plan PGB indienen.

Betaling van het PGB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het PGB uit. Meer informatie hierover vindt u op www.svb.nl.