Tegemoetkoming premie zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft, is het vaak moeilijk om de premie van de zorgverzekering te betalen. Zeker als u chronisch ziek bent of een handicap heeft.

De gemeente vindt dat iedereen zich goed moet kunnen verzekeren, ook mensen met een laag inkomen. Daarom geeft de gemeente speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering. Dit is een financiële ondersteuning van maximaal € 283,- per jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
 • U kunt een bewijsstuk laten zien waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent.
 • Uw (gezamenlijk) netto maandinkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Bekijk de meest voorkomende inkomensgrenzen.
 • U heeft niet de maximale bijdrage voor de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) gekregen.

Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming ontvangen? 

Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een automatische toekenning. We willen de uitbetalingen in april of mei 2024 doen.

Doet u voor het eerst een aanvraag voor een tegemoetkoming?

Vul dan het volgende aanvraagformulier in:

Tegemoetkoming premie zorgverzekering aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het formulier Tegemoetkoming zorgpremie aanvragen (pdf, 368Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
 • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Welke bewijsstukken moet u aanleveren?

U moet bij een aanvraag de volgende bewijsstukken meesturen van u (en uw eventuele partner):

 1. Een salarisspecificatie, loonstrook of bankafschrift, waarop vermeld staat wat uw netto inkomsten over de maand januari zijn. Dit geldt ook voor uw eventuele partner.
 2. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u chronisch ziek en/of gehandicapt bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
  • Een beschikking van de gemeente Heerde dat u bijzondere bijstand chronisch zieken en/of gehandicapten toegekend heeft gekregen.
  • Een brief van het CAK waaruit blijkt dat u WTCG-korting kreeg in voorgaande jaren.
  • Een rapport waaruit blijkt dat u bent afgekeurd als gevolg van een chronische ziekte.
  • Nota’s van voorgeschreven medicijnen op naam, waaruit blijkt dat u chronisch ziek en/of gehandicapt bent (bijvoorbeeld insuline).

U hoeft slechts 1 van de onder 2 vermelde bewijsstukken aan te leveren.