Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse financiële ondersteuning. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld voor de aanschaf of vervanging van noodzakelijke spullen in huis, zoals een bankstel, koelkast of wasmachine. U mag het bedrag vrij besteden. 

Het maakt niet uit of u moet rondkomen van een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander laag inkomen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • Uw inkomen was de afgelopen 36 maanden maximaal 120 procent van de bijstandsnorm.
  • U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • U bent of was de afgelopen 3 jaar geen student en maakt(e) geen gebruik van de Wet op de studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • U verbleef de afgelopen 3 jaar niet in het buitenland, tenzij dit een vakantie van maximaal 4 weken was.
  • U ontving de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag.
  • U zit niet in de gevangenis.

Kosten

Individuele inkomenstoeslag aanvragen is gratis.

Bijzonderheden

U kunt de individuele inkomenstoeslag maximaal één keer per 12 maanden krijgen.

Een individuele inkomenstoeslag aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Individuele inkomenstoeslag aanvragen  Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u de toeslag niet online aanvragen? Download en print dan het formulier Individuele inkomenstoeslag aanvragen (pdf, 149Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

  • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
  • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Meer informatie