Hulp bij het huishouden

U kunt hulp bij het huishouden aanvragen als het u en/of uw huisgenoten niet altijd lukt om zelf uw huishouden te doen. Door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of ouderdom.

Wat is de algemene voorziening schoon en leefbaar huis?

De algemene voorziening schoon en leefbaar huis (avslh) is alleen bedoeld voor het schoon en leefbaar houden van de belangrijkste gebruiksruimtes zoals de woonkamer, keuken, wc, douche, gang en slaapkamer. Het resultaat is belangrijk, namelijk dat uw huis schoon en leefbaar is.

Samen met de zorgaanbieder wordt er gekeken welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn. De zorgaanbieder bepaalt hoeveel tijd dat kost. Dit kan dus per situatie verschillen.

Een schoon huis wil niet zeggen dat alle ruimten en/of objecten wekelijks schoongemaakt moeten worden. Het betekent dat het huis regelmatig schoongemaakt moet worden, waardoor het niet vervuilt. Het onderhoud van een tuin en het verzorgen van huisdieren of extra bevuiling door een huisdier hoort niet tot huishoudelijke ondersteuning.

Huishoudcoach 

Iedereen die samen in een woning woont, is verantwoordelijk is voor het huishouden. Toch lukt het niet altijd om het huishouden goed te organiseren. Dan kan de huishoudcoach u misschien helpen.

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de huishoudcoach. De huishoudcoach helpt u met tips en het aanbrengen van structuur. Zij helpt u en uw huisgenoten op weg om het huishouden weer op orde te krijgen. Aan de inzet van de huishoudcoach zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich aanmelden voor een gesprek met de huishoudcoach door te bellen naar 0578 - 69 94 99.

Kunt u niet meer (samen) het huishouden doen? 

Dan kunt u contact opnemen met Stip. In overleg met u zal een medewerker van Stip u aanmelden bij één van de aanbieders of u doorverwijzen naar een gespreksvoerder. U kunt Stip bereiken via telefoonnummer 0578 - 69 94 99.

Wat zijn de kosten?

Als u gebruik maakt van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis valt u onder het abonnementstarief. Dit betekent dat u via het CAK een vast bedrag van € 20,60 per maand betaalt voor al uw Wmo-voorzieningen.

Heeft u meerdere Wmo-voorzieningen vanuit de gemeente dan betaalt u hetzelfde bedrag. Er vindt dus geen stapeling van kosten plaats. Heeft u een laag inkomen en kunt u de kosten van de eigen bijdrage niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor Bijzondere Bijstand.

Is deze ondersteuning in uw situatie niet voldoende?

Dan kunt u in sommige gevallen een maatwerkvoorziening voor huishoudelijk verzorging aanvragen. Dit is maatwerkondersteuning vanuit de gemeente.