Huishoudcoach

Een huishoudcoach zorgt ervoor dat, met een advies of begeleiding, mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een huishoudcoach is onafhankelijk, maakt u bewust en informeert u over het hele huishouden. 

Als u er in het huishouden niet meer uitkomt, kunt een gesprek met de huishoudcoach aanvragen. Samen met u, en de mensen om u heen, bespreekt de huishoudcoach hoe u het huishouden zelf kunt blijven doen.

Zo lang mogelijk zelfstandig

Het liefst blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Hiervoor zijn vaak aanpassingen nodig. Of een andere manier van werken in het huishouden. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook kunnen taken soms eenvoudiger gedaan worden. Een dag- of weekstructuur kan hierbij helpen.

De huishoudcoach kan doorverwijzen

Bijvoorbeeld naar particuliere ondersteuning of de algemene voorziening schoon en leefbaar huis. Soms worden passende adviezen gegeven over het anders inrichten van het huis of om specifieke hulpmiddelen te gebruiken. Denk hierbij aan:

  • Een wasmachine of wasdroger op hoogte plaatsen.
  • Het aanschaffen van een robotstofzuiger.
  • Het gebruik van een huishoudrooster.

Ook wordt samen besproken wat familie en kennissen kunnen en willen bijdragen.

Soms is een maatwerkoplossing nodig. Dan kan de huishoudcoach doorverwijzen naar een gespreksvoerder van Stip. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg en met toestemming van u.

De huishoudcoach sluit een gesprek af met een schriftelijk, persoonlijk advies dat alleen voor u is. De inzet van de huishoudcoach is gratis.

Aanmelden voor een gesprek

U kunt zich aanmelden voor een gesprek met de huishoudcoach door te bellen naar 0578 - 69 94 99.