Vrijwilligersverzekering

Iedere vrijwilliger, die actief is in de gemeente Heerde of voor een organisatie uit de gemeente en iedere mantelzorger, is automatisch en gratis verzekerd. De gemeente doet dit uit waardering voor het vele goede werk dat vrijwilligers verrichten. Deze vrijwilligersverzekering bestaat uit:

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Rechtsbijstand voor vrijwilligers
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bekijk het verzekeringsoverzicht op www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers om te lezen voor welke bedragen u verzekerd bent.

Wat zijn de voorwaarden?

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Daaronder valt ook mantelzorg. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd:

  • De leeftijd maakt niet uit.
  • Ook bij eenmalige activiteiten
  • Geen minimum aantal uren.
  • Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Uitzonderingen

Vrijwilligers bij de brandweer en politie vallen niet onder deze vrijwilligersverzekering. Voor hen gelden speciale regelingen.

Schade… en dan?

Het is belangrijk dat altijd eerst de verzekering van de persoon of vereniging benaderd wordt. Als de verzekering niets uitkeert, kunt u terugvallen op de vrijwilligersverzekering. U kunt in dat geval uw schade online melden.

Schade melden Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u uw schade niet online melden? Gebruik dan het schadeformulier van www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers. U kunt het volledig ingevulde schadeformulier op onderstaande manieren versturen:

  • per email naar gemeente@heerde.nl of
  • per post naar gemeente Heerde, Accommodatiezaken, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

De gemeente zorgt voor registratie en doorzending naar de verzekeringsmaatschappij.