Taaleis in de bijstand

Voor mensen die het Nederlands niet goed begrijpen, is het lastig om mee te doen in Nederland. Als u de taal wel goed kent, kunt u bijvoorbeeld makkelijker betaald werk vinden. 

Als u een uitkering van de gemeente aanvraagt of ontvangt, moet u de Nederlandse taal voldoende kennen. Er geldt namelijk een taaleis. 

Het niveau dat u moet kennen is 1F

Dit betekent dat u korte en simpele teksten kunt lezen, begrijpen en schrijven. Zoals in groep 8 van de basisschool. 

Bewijzen taalbeheersing 

Wanneer u een uitkering van de gemeente ontvangt, moet u laten zien dat u het Nederlands kent. Bewijs hiervan is: 

  • U heeft 8 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd.
  • U heeft het inburgeringsexamen gehaald.
  • U heeft andere papieren waaruit blijkt dat u het Nederlands kent.

Vraagt u een uitkering bij de gemeente aan?

Dan moet u een taaltoets doen om te kijken hoe goed u de Nederlandse taal kent.

Blijkt dat u onvoldoende Nederlands spreekt en begrijpt? Dan krijgt u hulp om dit te leren. Het Taalpunt helpt u hierbij. Het Taalpunt zit in de Bibliotheek in Heerde en in Wapenveld.