Gesprek

De gespreksvoerder Wmo van de gemeente kijkt in een persoonlijk gesprek samen met u naar oplossingen bij uw eventuele problemen met zelfredzaamheid en participatie.

Gesprek

Wanneer u een melding heeft gedaan, neemt een gespreksvoerder Wmo van de gemeente contact met u op. 

De gespreksvoerder kijkt samen met u naar uw vraag en naar de mogelijke oplossingen.

Meestal komt de gespreksvoerder bij u thuis op bezoek. Als u dat prettig vindt kunt u bij het gesprek ook uw partner, familie of iemand anders uitnodigen. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner benaderen. 

Vaak betreft de gespreksvoerder ook u omgeving erbij, want misschien kunt u met behulp van familie of vrienden zelf uw vraag oplossen.

De gespreksvoerder legt ook uit welke voorzieningen er zijn, wat gebruikelijke of algemene voorzieningen zijn en wat een maatwerkvoorziening is. Ook de eigen bijdrage komt aan bod. 

Persoonlijk plan

U mag een persoonlijk plan maken als u een Wmo-melding doet, maar dit is niet verplicht. In een persoonlijk plan geeft u aan waar u hulp bij nodig heeft om u zelfstandig te kunnen redden. Ook kunt u aangeven wat volgens u de beste oplossing hiervoor is. Dien het plan in uiterlijk 7 dagen nadat u een Wmo-melding heeft gedaan. Wij bespreken het plan dan met u bij een (keukentafel)gesprek of huisbezoek.

Een persoonlijk plan maakt u zelf. Gebruik hiervoor het document Persoonlijk plan Wmo.

Ondersteuningsplan

De gespreksvoerder Wmo maakt een verslag van het gesprek. Dit verslag is het ondersteuningsplan. Wij sturen u dit plan binnen twee weken na het gesprek toe. In het ondersteuningsplan staat wat er gezamenlijk besproken is en wat daarvan de uitkomsten zijn, welke mogelijkheden u zelf heeft en waar u ondersteuning nodig heeft.

Informatie van andere instanties

Als het nodig is om meer informatie over u of uw situatie te krijgen, vragen wij uw toestemming daarvoor. Wij nemen daarna contact op met die organisatie. Denk bijvoorbeeld aan uw behandelaar of Stip Jeugd en Gezin.