Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van B&W van de gemeente Heerde over alle mogelijke onderwerpen in het sociaal domein.

Wilt u contact met de Adviesraad Sociaal Domein of meer informatie? Kijk dan op www.asdheerde.nl.