Aanmelden activiteit kalender Stip

Voortgang: 0%.

Vooraf

Welkom bij de activiteitenkalender. Leuk dat u een activiteit wilt aanmelden. Voor het plaatsen van een activiteit hebben we een aantal spelregels opgesteld:

Spelregels

 • De activiteit is toegankelijk voor alle inwoners.
 • De activiteit heeft geen winstoogmerk. 
 • De activiteit levert een bijdrage aan de onderwerpen die beschreven staan in het kaderdocument sociaal domein. Denk hierbij aan:
  • Tegengaan van eenzaamheid.
  • Activiteiten voor ouderen of jongeren.
  • Voorlichting en preventieactiviteiten.
  • Regionale werkmarkten.
 • U kunt maximaal 2 activiteiten per week aanleveren. 

Na het insturen van uw activiteit ontvangt u een bericht waarin staat of wij uw activiteit wel of niet plaatsen. Een activiteit die voldoet aan de spelregels plaatsen wij binnen 2 werkdagen na het insturen.