10 handtekeningen onder het Armoedepact

10 organisaties uit de gemeente Heerde hebben de handen ineengeslagen om armoede in de gemeente terug te dringen. Donderdag 14 maart, in de landelijke week van het geld, werd het armoedepact Samen Rondkomen ondertekend.

De deelnemende organisaties zijn Kledingbank De Cirkel, Grip op de Knip, Jan Nienhuis Vereniging, het Interkerkelijk Diaconaal Overleg Heerde (IDO), Leergeld Noord-Veluwe, de Rode Beer, Vluchtelingenwerk, Voedselbank Epe, Heerde & Vaassen, Woonstichting Triada, gemeente Heerde & Steun- en informatiepunt, Stip.

Het doel is om bestaanszekerheid te bevorderen door armoede en schulden in de gemeente Heerde te bestrijden. Dit willen de partijen bereiken door de lokale samenwerking te intensiveren, het onderlinge doorverwijzen te verbeteren, het bereik te vergroten en de PR & Communicatie te verbeteren. Vorig jaar zijn hiervoor een aantal werkgroepen ingericht waar afgevaardigden van de 10 organisaties aan deelnemen. 

Armoedepact helpt bij verbinding, samenwerking en bekendheid

Wethouder William van Ommen is trots op dit initiatief: “De ondertekening is het gevolg van een zeer prettige en goede samenwerking tussen veel verschillende partijen. Allemaal zetten ze hun beste beentje voor en doen (allemaal vanuit hun eigen professie) wat ze kunnen om mensen in armoede nog een extra steuntje in de rug te geven. Wat fijn om die betrokkenheid en inzet te ervaren in onze gemeente.

De bestrijding van armoede is officieel een taak van de Rijksoverheid. Maar daar laten we het als inwoners van Heerde niet bij zitten, zo bleek donderdag 14 maart ook weer. Gezamenlijk bouwen we op deze manier aan een samenleving die elkaar helpt, naar elkaar omkijkt en elkaar vasthoudt als iemand het even wat moeilijker heeft. Het armoedepact helpt in het creëren van verbinding, samenwerking en bekendheid van de verschillende organisaties die kunnen helpen."

Groepsfoto deelnemende organisaties armoedepact Overeenkomst armoedepact