Vragen en antwoorden over de nieuwe gemeentepolis

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • Uw (gezamenlijk) netto inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Wat als ik een hoger inkomen krijg?

De gemeentepolis wordt tussentijds alleen door de gemeente beëindigd wanneer u verhuist naar een andere gemeente of komt te overlijden. Let op: de zorgverzekeraar kan uw gemeentepolis beëindigen als u niet op tijd uw premie betaalt.  Ieder jaar controleert de gemeente of deelnemers nog voldoen aan de inkomenseis. Deze controle is ieder najaar. 

Voldoet u niet meer aan de inkomenseis? 

Dan wordt de gemeentepolis per 1 januari van het jaar daaropvolgend beëindigd. U kunt dan, in overleg met uw zorgverzekeraar, een andere aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Wat als ik als deelnemer als ik ga verhuizen naar een andere gemeente?

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente kunt u niet meer deelnemen aan de gemeentepolis van de gemeente Heerde. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u bekijken of de gemeente waar u heen verhuist een gemeentepolis heeft. Mogelijk dat u kunt overstappen naar een andere gemeentepolis bij de gemeente waar u naar verhuist. Neem daarom altijd contact op met uw nieuwe gemeente. 

Wat zijn de precieze data voor opzeggen van de huidige verzekering?

U moet uw oude zorgverzekering vóór 1 januari opgezegd hebben. U kunt gebruik maken van de opzegservice van Aevitae door zich aan te melden voor de gemeentepolis via www.gezondverzekerd.nl/heerde. Zij regelen dit dan voor u.

Als ik aanvullend verzekerd ben, ontvang ik dan nog bijzondere bijstand voor medische kosten?

In beginsel geldt dat bijzondere bijstand niet mogelijk is voor kosten die onder de Zorgverzekeringswet vallen. Slechts bij dringende redenen kan er een uitzondering op deze regel gelden. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw situatie en kijkt of in aanmerking komt voor bijzonder bijstand.

Dekt deze gemeentepolis ook tandartskosten?

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over extra vergoedingen voor tandartskosten. U betaalt dan bijvoorbeeld geen eigen bijdrage voor de tandarts. Of het maximale bedrag dat wordt vergoed is verruimd. Kies het aanvullende pakket van uw keuze en kijk in de specificatie van de dekking wat voor u van toepassing is.

Moet ik ook nog het verplicht eigen risico betalen als ik een gemeentepolis afsluit?

Dit is alleen van toepassing als u kiest voor de aanvullende verzekering Start. Bij de pakketten Plus en Uitgebreid is dit in het pakket opgenomen en ontvangt u geen rekeningen voor het eigen risico.

Hoef ik geen eigen bijdragen meer te betalen als ik een gemeentepolis afsluit?

Zoveel mogelijk eigen bijdragen zijn opgenomen in de gemeentepolis. Kijk op www.gezondverzekerd.nl/heerde naar de specificatie van de dekking.

Maakt de gemeente de premiebijdrage rechtstreeks over aan mij of aan de verzekeraar?

De bijdrage van de gemeente aan de premie van de zorgverzekering, verrekent de gemeente rechtstreeks met Aevitae. U betaalt aan Aevitae de premie van uw zorgverzekering. Hiervan is de bijdrage van de gemeente al af.  

De premie voor mijn huidige verzekering is lager dan de gemeentepolis van de gemeente. Hoe kan dat?

De verzekering van de gemeente bestaat over het algemeen altijd uit een basisverzekering inclusief een aanvullende verzekering met extra dekking voor bijvoorbeeld kosten voor brillen, tandarts of fysiotherapie. Het kan zijn dat u zelf op dit moment alleen een basisverzekering heeft. Hierdoor kan het zijn dat uw maandelijkse premie lager is, maar wordt u geconfronteerd met extra kosten als u een bril moet kopen of naar de tandarts of fysiotherapeut gaat.

Ik zie op www.gezondverzekerd.nl/heerde dat vergoedingen ook in sterren worden uitgedrukt. Wat betekent dit?

In de dekkingsinformatie bij het pakket van uw gemeente ziet u op allerlei kostensoorten wat de vergoedingen van Aevitae zijn. Om de vergoedingen van meerdere pakketten te kunnen vergelijken zijn ze samengevat in sterren. Hoe meer sterren u ziet hoe beter de dekking is.

Terug naar de hoofdpagina.